В помощ на учителя

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЕКСКУРЗИИ

1.Еднодневни, в т.ч.- посещения на събития и обекти, включително в рамките на града.
- Предложение за провеждане на събитието от организатора до директора на училището, съдържащо: събитие, място, дата, час, клас/ ученици/- минимум 15 дни преди датата на мероприятието.
- Списък с трите имена, класа, тел. на родител на учениците, подпис на ученика.
- Декларации за информирано съгласие на родителите.
- Инструктаж на учениците за безопасност и за култура на поведението.


2.Дву- тридневни и лагери- минимум 1 месец преди датата на пътуването.
- Проектодоговор с туроператора, организиращ екскурзията.
- Попълнени бланки Приложение № 1 и №2 , а при лагеруване на море или нощувки в хотел с басейн – и приложение № 3 от Наредба за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното образование.Учебни материали по "Гражданска защита"


Формуляр за получена ученическа книжка и ученическа карта


Документация за СОП


Характеристика на ученика ГЕО

Характеристика на ученика ПЕО

Характеристика на ученика НЕО

Психолого-педагогическа характеристика на ученика

Списък на материалите в помощ на класния ръководител


Молба за отсъствие на ученик

Писмо до родител за допуснати отсъствия

Уведомление за предстоящо налагане на наказание

Доклад на класния ръководител за допуснато нарушение

Уведомление към родител за извършено нарушение на ученик


Заповед за организиране и провеждане на детски и ученически отдих и туризъм

Условия и правила за организиране на пътуване

Договор за превоз на пътници

Списък на учениците, които ще участвуват в екскурзия

Доклад за организиране и провеждане на детски и ученически отдих и туризъм


Образователното портфолио – философия, технология, практически проекции

Формиращо оценяване

Контрол и оценка на постиженията на учениците в обучението по природни науки

Ученическото портфолио като иновация в процеса на технологично обучение

План на тест

Портфолиото като образователна технология

Ученическото портфолио – средство за повишаване качеството на обучението - презентация

Ученическото портфолио - средство за повишаване качеството на обучението по химия

Учителско портфолио - пътеводител

Учителско портфолио - примерна матрица

Учителско портфолио - презентация


Ученическо портфолио - Декларация за участие в пилотното въвеждане на практиката Ученическо портфолио в училище

Ученическо портфолио - Декларация за участие в пилотно въвеждане на практиката Ученическо портфолио в училище.

Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот (ЕКР)

Примерна литература

Моето ученическо портфолио

Пътеводител за учителя - Как да насърчавам и обучавам учениците да създават и поддържат персонално ученическо портфолио

Ученическо портфолио

Ученическо портфолио - презентация


 

Copyright © 2008-2019 СУ"КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ" - СЛИВЕН" | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев