2009/2010 учебна година

14.12.2011 / 11:35

"Училището – желана територия на ученика"

 

През 2009/2010 учебна година ІХ СОУ "Константин Константинов" – гр. Сливен спечели проект на Министерство на образованието, младежта и науката "Училището – желана територия на ученика", модул "Ритуализация на училищния живот" – въвеждане на училищна униформа.

Ритуализацията на училищния живот е необходима част за преосмисляне на училището не само като център, но и като общност със специфични традиции. Нужно е изграждане на система от символи и ритуали, които да повишат у ученика мотивацията за участие в училищния живот, да подсилят усещането му за принадлежнаст към неговото училище и да го възпитат като гражданин на България и Света.

Екип на проекта: Емилия Желева – ръководител, Анелия Христова – координатор, Донка Павлова и Владимира Чолакова – членове.

 

 

 

"УЧИЛИЩЕ, УТВЪРЖДАВАЩО СЕКСУАЛНОТО И РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ"

През учебната 2009/2010 година в нашето училище започна работата по проект BG051PO001-4.2.03/997 от 30.09.2009г. - "Училище, утвърждаващо сексуално и репродуктивно здравно образование"по приоритетна ос "ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА" на Главна Дирекция "Структурни фондове и международни образователни програми" на МОМН.

Проектът е с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Сформирани са 5 клуба по интереси с участие на наши ученици:

• клуб "Връстници обучават връстници" - с ръководител Мария Хаджиева

• клуб "Умения за живот" - с ръководител Стоянка Тодорова

• клуб "Подаряваме ти идея…" с театрално базирано обучение - ръководител Анелия Христова и външен лектор

• клуб "Желая да участвам…" с ръководител Дора Тодорова

• клуб "Млади журналисти" с ръководител външен лектор

По проекта са предвидени много и интересни дейности, свързани с идеята за утвърждаване на сексуалното и репродуктивно здравно образование сред младите хора, както и с развитието на различни техни умения: умението им за общуване с връстници, умението им да защитават своето мнение аргументирано, да казват "не", да устояват на натиска на групата, да работят в екип …и още конкурси, забавно шоу, ваканционни занимания, обучителен лагер, интересни срещи с връстници…

Това са само част от дейностите, предвидени по проекта! Има и срещи със специалисти, външни лектори, проверяващи…

Работещият по проекта екип ( Емилия Желева - ръководител, Анелия Христова - координатор, Стоянка Тодорова - финансист, Дора Тодорова и Нели Манева - сътрудници) показва един от начините да се превърне нашето училище в привлекателна и желана територия от младите хора.

Бенефициенти (ползватели) на средствата, отпуснати безвъзмездно по проекта са учениците от 11 СОУ!

ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА:

Дейност 4: Обучителен лагер за ученици - 29.01.2010 г. - 02.02.2010 г.

Дейност 5: Лектория "Час за здраве" - 16.02.2010 г. - 26.02.2010 г.

Дейност 6: "Познаваме ли се?" - училищно състезание - 30 март 2010 г.

Дейност 7: Награди от конкурса "Моето здраве" - м. Февруари

Дейност 8: Училищен празник "Здраве за всички"

Дейност 9: Кръгла маса за отчитане на резултатите по проект BG051PO001-4.2.03/490 от 30.09.2009 г. по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

 

 

Продължава работата по програма "С грижа за всеки ученик "

Проекта стартира през учебната 2008/09 год. с два модула:

- Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади"- история и цивилизация

- Осигуряване на допълнително обучение на ученици за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка" – математика

По този проект в първата група работиха 8 ученици – от VІ и VІІ клас. За времето от януари до средата на април те успяха в по-разширен обем да разгледат учебното съдържание, предвидено в двата кръга на олимпиадите и да участват успешно в тях. За подготовката им се ангажираха Н. Чонкова и Ю. Везирева.

Във втората група Л. Сантурян работи с 8 деца, които в края на учебната година значително подобриха резултатите си в сравнение с тези от входното ниво. Проектът продължава и през настоящата година с други 6 деца, които на външно оценяване през предходната година са получили по-малко от половината от минималния брой точки за учениците от училището.

През 2009/10 уч. год. по модула за осигуряване обучение на талантливи деца за участие в ученически олимпиади работи М. Кулишева - география и икономика. Децата са пет и са от V клас. Успешно усвояват учебното съдържание и се очаква успешно да се представят на тази олимпиада.

 
 

Copyright © 2008-2019 СУ"КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ" - СЛИВЕН" | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев