РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ

Конкурс „Подавам ти рък за щастливо детство”, организиран за деца със СОП и техни приятели от класа
24.01.2012 / 10:31

Ресурсното подпомагане в СОУ " Константин Константинов" гр. Сливен стартира преди няколко години. За целите на ресурсното подпомагане са открити два специализирани кабинета, в който се осъществява активна учебна, корекционно-възпитателна и образователна дейност от двама специални педагози.. Ресурсните учители консултират родителите и учителите на учениците със специални образователни потребности за усвояване на различни форми, методи, техники на работа, съобразно индивидуалните потребности на детето. Основните цели на ресурсното подпомагане са оптималното усвояване на учебното съдържание от учениците и социалното развитие, интегрирането и адаптирането им в училищната среда.

 

Екипът от специалисти подпомага адаптацията и социализация на деца със специални образователни потребности към училищния живот, извънкласни и извънучилищни мероприятия. Основната цел е да се използват потенциалните възможности и умения на децата и да се намери тяхното място в обществото.

Към момента учениците на ресурсно подпомагане към СОУ „Константин Константинов” са 16. Включват деца с умствена изостаналост, с аутистичен синдром, с увреден слух, хиперактивен синдром

 

Екип от специалисти работещи в СОУ „ Константин Констнантинов”:

Мария Миланова – ресурсен учител

Цветелина Трънкова – ресурсен учител

Надежда Русева – слухово-речеви рехабилитатор

Бисерка Димитрова – психолог

Радина Колева – психолог

Иванка Кираджиева - логопед

 

ДЕЦА И УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ – деца и ученици със сензорни /зрителни и слухови увреждания/, с физически, с множество увреждания, с интелектуални нарушения /умствена изостаналост/, с езиково-говорни нарушения. Те се нуждаят от допълнителна или различна помощ от тази, която се дава на други деца на същата възраст.

 

РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ – учител, специален педагог, който допълнително подпомага детето със специални образователни потребности за интегрирането му в учебния процес и в извънучилищните дейности, с цел оптимално усвояване на учебното съдържание, интелектуално, психическо и социално развитие, адаптиране в общата среда.

 

ПСИХОЛОГ – извършва психо-диагностична дейност с децата, с цел да разкрие и обоснове индивидуалните способности, възможности и интереси, да набележи перспективите за развитие на детската личност; провежда консултативна работа с родители, учители и ученици по въпросите за оптимизиране на учебно-възпитателния процес и въздействията; регулиране взаимоотношенията в семейството и колектива; училищното и професионалното ориентиране; преодоляването на отклонения в поведението и развитието и други.

 

ЛОГОПЕД – работи за корекция на речеви разстройства – общо недоразвитие на речта, заекване, ринолалия, дизартрия, дислексия, дисграфия, дискалкулия.

 

СЛУХОВО-РЕЧЕВИ РЕХАБИЛИТАТОР – работи с деца и ученици с нарушен слух. Извършва рехабилитация на слуха и говора на деца и ученици с различен вид слухопротезиране (конвенционални слухови апарати, кохлеарна имплантационна система).

 

Екип за комплексно педагогическо оценяване ЕКПО:

 

Основната цел на комплексното педагогическо оценяване от екипа към регионалния инспекторат по образованието, е да извърши първична оценка на общото развитие на детето или ученика, въз основа на която да се препоръча видът и формата на обучение. Насочва детето или ученика към ресурсно подпомагане.

Още снимки от новината

Конкурс „Подавам ти рък за щастливо детство”, организиран за деца със СОП и техни приятели от класа
Конкурс „Подавам ти рък за щастливо детство”, организиран за деца със СОП и техни приятели от класа
Конкурс „Подавам ти рък за щастливо детство”, организиран за деца със СОП и техни приятели от класа
Конкурс „Подавам ти рък за щастливо детство”, организиран за деца със СОП и техни приятели от класа
Конкурс „Подавам ти рък за щастливо детство”, организиран за деца със СОП и техни приятели от класа
Конкурс „Подавам ти рък за щастливо детство”, организиран за деца със СОП и техни приятели от класа
Конкурс „Подавам ти рък за щастливо детство”, организиран за деца със СОП и техни приятели от класа
Конкурс „Подавам ти рък за щастливо детство”, организиран за деца със СОП и техни приятели от класа
Конкурс „Подавам ти рък за щастливо детство”, организиран за деца със СОП и техни приятели от класа
 Конкурс „Подавам ти рък за щастливо детство”, организиран за деца със СОП и техни приятели от класа промяна
 Конкурс „Подавам ти рък за щастливо детство”, организиран за деца със СОП и техни приятели от класа промяна
ресурсен кабинет
ресурсен кабинет
екипна среща
съвместна работа с италиански колеги
съвместна работа с италиански колеги
съвместна работа с италиански колеги
съвместна работа с италиански колеги

 

 
 

Copyright © 2008-2018 СУ"КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ" - СЛИВЕН" | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев