УЧИТЕЛИ


НАЧАЛЕН ЕТАП на ОБУЧЕНИЕ

 1. Снежана Христова Кирова
  Специалност: начална училищна педагогика, получена в ПУ "Паисий Хилендарски". Защитила ІV ПКС.
  В училището работи от 1984 година.
  e-mail: simalen@abv.bg
 2. Нина Боянова Смиловска-Колева
  Специалност: начална училищна педагогика/руски език и физическо възпитание, получена във ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий". Защитила II ПКС.
  В училището работи от 1983 година.
  e-mail: nina_157@abv.bg
 3. Екатерина Атанасова Парушева
  Специалност: начална училищна педагогика, получена във ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий". Защитила III ПКС.
  В училището работи от 1983 година.
 4. Галина Ангелова Георгиева
  Специалност: начална училищна педагогика, получена в ШУ "Константин Преславски".Защитила V ПКС.
  В училището работи от 1995 година.
 5. Красимира Иванова Бакалова
  Специалност: начална училищна педагогика/физическо възпитание и пеене, получена в Югозападен университет - град Благоевград. Защитила II ПКС. 
  В училището работи от 1986 година.
  e-mail: kr.bakalova@abv.bg
 6. Светла Дончева Илчева
  Специалност: начална училищна педагогика/музика до 8 клас, получена в ПУ "Паисий Хилендарски". Защитила II ПКС - музика.
  В училището работи от 1988 година.
  e-mail:svetik_il@abv.bg
 7. Нели Владимирова Манева
  Специалност: начална училищна педагогика/специална педагогика, получена в ПУ "Паисий Хилендарски". Завършена СДК по английски език в ТУ гр. Стара Загора. Защитила II ПКС.
  В училището работи от 2005 година.
  e-mail:nelivm@mail.bg
 8. Радостина Димитрова Енергиева
  Специалност: начална училищна педагогика, получена във ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий". Защитила II ПКС. 
  В училището работи от 1992 година.
 9. Дарина Симеонова Пенчева
  Специалност: начална училищна педагогика, получена във ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий". Защитила V ПКС.
  В училището работи от 1994 година.
  e-mail::darinasim@abv.bg
 10. Любка Петрова Костова
  Специалност: предучилищна и начална училищна педагогика, получена във ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий".
  В училището работи от 2006 година.
 11. Красимира Тодорова Мишкова
  Специалност: Начална училищна педагогика с английски език, получена във ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Велико Търново. Защитила ІІ ПКС.
  В училището работи от 2010 година.
  e-mail:mishkova@mail.bg
 12. Татяна Георгиева Болградова-Илиева
  Специалност: Начална училищна педагогика, английски език, получена във ВТУ "Св.Св.Кирил и Методий". Защитила ІІ ПКС.
  В училището работи от 2011 година.
 13. Дияна Кирилова Ангелова
  Специалност: Начална училищна педагогика, получена във ВТУ"Св.Св.Кирил и Методий". Защитила ІІ ПКС.
  В училището работи от 2011 година.
 14. Радостина Петрова Вачева
  Специалност: Начална училищна педагогика във ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Велико Търново. Защитила ІІ ПКС.
  В училището работи от 2010 година.
  e-mail:stamira@mail.bg
 15. Радостинка Вълчева Динева
  Специалност: Начална училищна педагогика, получена в ПУ"Паисий Хилендарски". Защитила V ПКС. В училището работи от 2011 година.
 16. Иванка Василева
  Специалност: Начална училищна педагогика, получена във ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Велико Търново. Защитила ІІ ПКС. В училището работи от 2012 година.
 17. Валентина Иванова Андролова
  Специалност: Начална училищна педагогика, получена в ПУ "Паисий Хилендарски" гр. Пловдив. В училището работи от 2013 година.
 18. Виктория Димова Стойнова
  Специалност: Начална училищна педагогика, получена в ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий” гр. Велико Търново. Защитила ІІ ПКС. В училището работи от 2013 година.
 19. Татяна Божидарова Дейчева
  Специалност: Предучилищна и начална училищна педагогика.
  В училището работи от 2014 година.
 20. Зарка Добрева Параскова 
  Начална педагогика / руски език и физическо възпитание и спорт.
  В училището работи от 2014 година.
 21. Силвия Аврамова Стоянова
  Специалност: Предучилищна и начална училищна педагогика. Защитила IV ПКС
  В училището работи от 2014.
 22. Камелия Иванова Минчева
  Специалност: Предучилищна и начална училищна педагогика / Специална педагогика
  В училището работи от 2014 година.
 23. Даниела Недкова Тотева
  Специалност: Предучилищна и начална училищна педагогика, получена във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий".
  В училището работи от 2014 година.
 24. Росица Монева Георгиева
  Специалност: Предучилищна и начална училищна педагогика, получена във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий".
  В училището работи от 2015 година.
 25. Аделина Дренска
  Специалност: Предучилищна и начална училищна педагогика-ТУ гр. Стара Загора; Физическо възпитание и спорт - НСА - София; треньор по карате - НСА - София Защитила ІV ПКС.
  В училището работи от 2015 година.
 26. Ваня Георгиева Болградова
  Специалност: Начална училищна педагогика, получена във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий". Защитила II ПКС.
  В училището работи от 2016 година.
  e-mail: vania.bolgradova@mail.bg
 27. Ваня Борисова Илиева
  Специалност: Предучилищна и начална училищна педагогика.
  В училището работи от 2016 година.
 28. Емилия Теодосиева Сърбинова
  Специалност: Предучилищна и начална училищна педагогика.
  В училището работи от 2016 година.
 29. Таня Славова Йорданова
  Специалност: Предучилищна и начална училищна педагогика.
  В училището работи от 2016 година.
 30. Доника Златкова Желева
  Специалност: Предучилищна и начална училищна педагогика.
  В училището работи от 2016 година.
 31. Ивелина Стоянова Банчева
  Специалност: Предучилищна и начална училищна педагогика.
  В училището работи от 2016 година.
 32. Мария Славчева Димитрова
  Специалност: Начална училищна педагогика, ИКТ в НУ, получена в ТУ гр. Стара Загора
  В училището работи от 2018 година.
 33. Веселина Георгиева Тенева
  Специалност: Предучилищна и начална училищна педагогика, получена в "Св. св. Кирил и Методий".
  В училището работи от 2018 година.

МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

 1. Марианна Йорданова Михалчева
  Специалност: Българска филология/руски език, получена в ШУ "Константин Преславски". Защитила II ПКС.
  В училището работи от 1986 година.
  e-mail:m.mihalcheva@abv.bg
 2. Валя Христова Вичева
  Специалност: Френска филология/ български език  получена във ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий".
  В училището работи от 1983 година.
  e-mail:valia_vicheva@abv.bg
 3. Симеон Цветанов Симеонов
  Специалност: Българска филология, получена в ПУ "Паисий Хилендарски" гр. Пловдив.
  В училището работи от 2016 година.
  е-mail: s_simeonov1973@abv.bg
 4. Диляна Колева Михалева
  Специалност: Българска филология / журналистика, получена във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий". Магистър по "Електронни медии", СУ "Св. Климент Охридски". Магистър "Предучилищна и начална училищна педагогика", БСУ "Проф. Асен Златаров"
  В училището работи от 2016 година.
  е-mail: usmivka_sl@abv.bg

МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ ПО ЧУЖД ЕЗИК

 1. Ирена Божидарова Мирчева
  Специалност: руска филология/български език и литература получена във ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий". Професионална  квалификация  "Учител по английски език в средните училища" - ПУ "Паисий Хилендарски"
  В училището работи от 1989 година.
  e-mail: irena_25@mail.bg
 2. Нели Христова Янева - Гочева
  Специалност: Българска филология, получена в ПУ "Паисий Хилендарски". Професионални квалификации по английски език и изобразително изкуство, получени в ПУИ "Л. Каравелов", гр. Кърджали.
  В училището работи от 2005 година.
  e-mail:nelly33@abv.bg
 3. Зарина Кирилова Янкулова
  Специалност: Начална училищна педагогика /английски език/, получена в ШУ "Константин Преславски". Защитила V ПКС.
  В училището работи от 2018 година.
 4. Диана Тодорова Митева
  Специалност: Английска филология, получена в ПУ "Паисий Хилендарски". Защитила ІV ПКС.
  В училището работи от 2015 година.

МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

 1. Мариана Стоянова Христова
  Специалност: математика, получена в ШУ "Константин Преславски"; Информатика и информационни технологии - ТУ-София; Защитила II ПКС. 
  В училището работи от 1985 година.
  e-mail: hristovam@abv.bg
 2. Тодорка Фетваджиева
  Специалност: Математика, получена в ШУ "Константин Преславски" гр. Шумен. В училището работи от 1985 до 2005 година и от 2013 година към момента.
 3. Таня Мерджанова
  Специалност: Информатика и информационни технологии, получена в ТУ София. Професионална квалификация по информационни технологии в началното училище. Защитила IV ПКС
  В училището работи от 2013 година
 4. Иванка Танева Георгиева
  Специалност: Математика и информатика, получена в ПУ "Паисий Хилендарски" Защитила V .ПКС.
  В училището работи от 2016 година.
  e-mail: vanig_27@abv.bg
 5. Веселин Василев
  ръководител на направление "Информационни и комуникационни технологии" (ИКТ)

МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ ПО БИОЛОГИЯ, ФИЗИКА, ХИМИЯ

 1. Анелия Христова Иванова
  Специалност: биология/химия, получена в ШУ "К. Преславски". 
  Защитила II ПКС - СРЗО.
  В училището работи от 2000 година.
  e-mail: ani_23_68@abv.bg
 2. Стоянка Банова Тодорова
  Специалност: биология/екология, получена в ПУ "Паисий Хилендарски". Квалификация "Дидактически технологии в обучението по биология" - СУ "Св. Климент Охридски. / СРЗО
  Защитила I ПКС – "Приложение на интерактивните методи (симулирана педагогическа ситуация и интерактивни карти) при извеждане на причинно-следствени връзки в обучението по биология.
  В училището работи от 1997 година.
  e-mail: todorova_st@dir.bg
 3. Искра Емилова Косева
  Специалност: Физика и математика, получена в СУ "Св. Климент Охридски". Преквалификация "Учител по информатика и ИТ", получена в ТУ – София, Филиал Сливен. Защитила IV ПКС.
  В училището работи от 2016 година.
  e-mail: isico@abv.bg

МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ ПО ИСТОРИЯ, ГЕОГРАФИЯ и ФИЛОСОФИЯ

 1. Мариана Маринова Куновска
  Специалност: География, история и психология, получена във ВТУ "Св.св. Кирил и Методий". Защитила ІІІ ПКС.
  В училището работи от 2015 година.
  e-mail: mariana.kynovska@abv.bg
 2. Стоянка Тодорова Димова
  Специалност: География, педагогика, опазване на околната среда, получена в СУ "Св. Климент Охридски". Защитила ІІ ПКС.
  В училището работи от 2012 година.
  e-mail: sttdimova@abv.bg
 3. Таня Ангелова Станчева
  Специалност: история, получена във ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий". Защитила II ПКС.
  В училището работи от 2017 година.

МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ "ИЗКУСТВА, ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ"

 1. Галина Андреева Янкова
  Специалност: живопис/естетика, получена във ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий".
  В училището работи от 1991 година.
  e-mail: galinag@abv.bg
 2. Гергана Тодорова Панайотова
  Специалност: Музикална педагогика / ръководство на народни състави / тамбура и народно пеене, получена в АМТИИ- град Пловдив; учител по ИТ от ИПФ - гр. Сливен към ТУ-София Защитила ІV ПКС
  В училището работи от 1994 година.
  e-mail: gero_ki@abv.bg
 3. Митка Стефанова Милинкова
  Специалност: педагогика на обучението по музика (начален, прогимназиален, гимназиален етап на обучение) и детска градина. Преподавател по народно пеене, получена в АМТИИ - град Пловдив, защитена ІV ПКС по музика
  В училището работи от 2001 година.
  e-mail: miki_sl_bg@abv.bg
 4. Невена Николова
  Специалност:музикална педагогика, получена в ШУ "Константин Преславски”. Учинел по музика в детската градина, начален, прогимназиален и гимназиален етап на образование.
  В училището работи от 1988 до 1996 година  и от 2011 година към момента.
  e-mail: nevena_sl@abv.bg
 5. Магдаленка Иванова Кисьова
  Специалност: българска народна хореография, получена в АМТИИ - град Пловдив. Защитила ІV ПКС
  В училището работи от 1996 година
  e-mail: magi_sl@abv.bg
 6. Борислав Тончев Кисьов
  Специалност: българска народна хореография, получена в АМТИИ - град Пловдив. Магистър "Арт-мениджмънт". Защитил ІV ПКС.
  В училището работи от 2006 година.
  e-mail: borko_sl@abv.bg
 7. Димчо Златанов Димов
  Специалност: физическа култура/треньор по волейбол, получена в НСА - град София. Защитил IV ПКС.
  В училището работи от 1988 година.
 8. Милко Станков Милков
  Специалност: изработване на народни музикални инструменти, получена в ССХУ за приложни изкуства "Д-р Петър Берон" - МНИ (лютиер) - град Котел.
  В училището работи от 2003 година.
 9. Денислав Владимиров Демирев
  Специалност: Педагогика на обучението по физическо възпитание, получена във ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий".
  В училището работи от 2017 година.
 10. Кина Илиева Карадобрева-Паскалева
  Специалност: Педагогика на изобразителното изкуство, получена в СУ-София. Защитила V ПКС.
  В училището работи от 2017 година.
 11. Пенка Вълкова Иванова - Михалева
  Специалност: ПТПП; педагог-инженер в лека промишленост, получена във ВПИ - Благоевград. Защитила V ПКС.
  В училището работи от 2018 година.

РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ

Георги Атанасов Георгиев
Специалност: дефектолог-олигофренопедагог, получена в СУ гр.София.
В училището работи от 2016 година.

Димчо Марков
Специалност: Ресурсен учител и специална педагогика, получена в БСУ-Бургас


ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК

Христо Николаев Георгиев
Специалност: Педагогика на обучението по изобразително изкуство, получена във ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий". Магистратура: Графика получена в НХА гр.София.
В училището работи от 2017 година.


Диляна Иванова Маринова – Малакова
Специалност: Социални дейности, СДК "Учител по специалността"
В училището работи от 2018 година.


ЛОГОПЕД

Свобода Иванова Бурлакова
Специалност: Логопед, получена във ВПИ - Благоевград
e-mail: bodi_Free@abv.bg
 

Copyright © 2008-2019 СУ"КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ" - СЛИВЕН" | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев